SZÁMVITEL 2024

10 900 Ft

HATÁLYOS SZABÁLYOK ÉS AZOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

Gyakorlati kézikönyv, amely a törvényi változások teljes körű, részletes bemutatása mellett ismerteti a változó, illetve egyes kiemelt témakörök eddigi szabályozását is. Hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása, a módosításokat példákkal, részletes kontírozási lépésekkel magyarázza el a könyv.

Szerzők: Dr. Andor Ágnes – Tóth Mihály

A kötetet haszonnal forgathatják gyakorló számviteli szakemberek, könyvelők, tanácsadók, jogászok, könyvvizsgálók, valamint a számviteli változásokkal megismerkedni kívánó hallgatók, illetve oktatóik is.

Leírás

Tartalom:

1. Előszó

2. Módosító jogszabályok, hatálybalépés

 • A módosító jogszabály
 • A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvény
 • A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény
 • Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény
 • Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény
 • A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvény
 • A fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 34/2024. (II. 26.) Korm. rendelet
 • Hatálybalépés

3. Számviteli törvény szerinti beszámolási rendszer

 • Számviteli törvény hatálya
 • Beszámolófajták
 • Éves beszámoló
 • Egyszerűsített éves beszámoló
 • Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
 • IFRS-ek szerinti éves beszámoló
 • Egyszerűsített beszámoló
 • Összevont (konszolidált) éves beszámoló
 • Beszámolófajták felépítése
 • Éves beszámoló
 • Egyszerűsített éves beszámoló
 • Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
 • IFRS-ek szerinti éves beszámoló
 • Egyszerűsített beszámoló
 • Összevont (konszolidált) éves beszámoló
 • Kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó beszámoló (CBCR)
 • Ki köteles kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó jelentést készíteni?
 • Mi a kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó jelentés tartalma?
 • Kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentés
 • Vállalatirányítási nyilatkozat
 • Fenntarthatósági jelentés
 • A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés
 • Könyvvizsgálati kötelezettség
 • Nyilvánosságra hozatal

4. IFRS-ek szerinti éves beszámoló

 • IFRS-ek szerinti éves beszámoló megjelenése a számviteli törvényben
 • IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodók köre
 • IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés szabályai
 • Számviteli fogalmak használata az IFRS-ek szerint készült éves beszámoló esetében
 • Saját tőke megfeleltetési tábla
 • Számviteli törvény szerinti éves beszámolóra történő áttérés (visszatérés) szabályai
 • IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodók átalakulására, egyesülésére és szétválására vonatkozó különös szabályok
 • Egyéb speciális rendelkezések

5. Egyéb változások

 • A határokon átnyúló átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli szabályai
 • Építményi jog
 • Kötelező visszaváltási rendszer, kiterjesztett gyártói felelősség
 • A kiválás új formája: Leválás
 • Egyéb számviteli módosítások

6. Osztalék

 • Az osztalékfizetés társasági jogi szabályai
 • Az osztalékfizetés alapja és az osztalékfizetés korlátai
 • Osztalékfizetés nem teljesített vagyoni hozzájárulás esetén
 • Osztalék teljesítése pénztől eltérő eszközben és devizában
 • Osztalékelőleg fizetése
 • Osztalékfizetési korlát számítása egyéb gazdasági eseményeknél
 • Az osztalékfizetés számviteli elszámolása
 • Osztalékkövetelésről való lemondás

7. Kapott támogatások

 • A kapott támogatások csoportosítása felhasználási cél szerint
 • Tevékenységhez kapott támogatások
 • Fejlesztéshez kapott támogatások
 • Mi nem minősül kapott támogatásnak?
 • A kapott támogatások számviteli elszámolása
 • Tevékenységhez kapott támogatások számviteli elszámolása
 • Fejlesztéshez kapott támogatások számviteli elszámolása
 • Fejlesztéshez kapott – bevételként elszámolt – támogatások
 • Fejlesztéshez kapott – tőketartalékként elszámolt – támogatások

8. Projektelszámolás számvitele

 • Szabályozási háttér
 • Fogalmak
 • Projektelszámolás módszere
 • Példa a projektelszámolásra
 • Nyereséges projekt
 • Veszteséges projekt

9. Halasztott adó

 • A halasztott adó alkalmazása
 • A halasztott adó elszámolás módszere
 • Illusztratív példa a halasztott adó elszámolására

Mellékletek

 • Összefoglaló táblázat: Beszámolófajták
 • Beszámolósémák
 • Számlakerettükör 2024

További információk

Kiadó

Vezinfó

Kiadás éve

2024. május

Szerzők

Dr. Andor Ágnes, Tóth Mihály

Oldalszám

227

Nyilvantartási kód

VEZ2213/24

Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési tájékoztató.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM