ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZERVEZETEK SZABÁLYOZÁSA, SZÁMVITELE ÉS ELLENŐRZÉSE

14 900 Ft

Szerzők: Lukács László István – Szamkó Józsefné – dr. Lukács Dominika Abigél – dr. Sisa Krisztina – dr. Veress Attila – Szeles Judit 

Lektorok: Szamkó Józsefné – Lukács László István

A PENTA UNIÓ Zrt. távoktatásos államháztartási mérlegképes könyvelő képzésére jelentkezők a kiadványt a képzési díj részeként befizetett 9.000 Ft regisztrációs díj átutalását követően jogosultak a kiadványra, mely a képzés tananyagának részét képezi.

Leírás

A könyv alapvetően az államháztartási mérlegképes könyvelő szakmai képzésben résztvevőknek készült, amely segítséget nyújt az „Államháztartási szervezetek szabályozása” és az „Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése” szakmai modulok teljesítéséhez szükséges tudás elsajátításához. Ezek mellett a gyakorló államháztartási szakemberek számára is hasznos tudást tartalmaz a mű, amely az aktuális jogszabályi környezet és gyakorlati tapasztalat egységes rendszerbe foglalásával született. A kiadványban jelentős hangsúly helyeződik az államháztartás számvitelére, amely témakörben több éve nem született egységes mű, és a kiadvány ezt a hiányt is hivatott pótolni.

A szakmai iromány áttekinti az államháztartási szervezetek szabályozását, az államháztartási szervezetek számvitelét, és az államháztartási szervezetek ellenőrzésének előírásait. Ezek mellett egy rövid fejezetben kitér az államháztartási szervezetek gazdasági tevékenységének elemzésére is. Az államháztartási számvitel témakörében ismertetésre kerül a jogi szabályozás, a költségvetési számvitel és pénzügyi számvitel alapjai, az egyes mérlegtételek számvitele, az éves költségvetési beszámoló összeállításának folyamata és a sajátos beszámolási esetek, úgymint a hibajavítás, és az átalakulás számviteli feladatai.

A szerzők több éves szakmai és oktatási tapasztalattal rendelkeznek államigazgatási, közpénzügyi területen és részt vállalnak az államháztartási szabályozásban. A szerzők számos szakkönyv, országos tankönyv és példatár szerzői, társszerzői.

Könyvbemutató videó:

 A tartalomból: 

    • Államháztartási szervezetek szabályozása, gazdálkodása
     • Az államháztartás
     • Központi költségvetés
     • Az önkormányzati költségvetés
     • A kincstár szerepe és feladatai
     • A költségvetési szervek működésének sajátosságai
     • Nemzetközi kérdések
     • Tesztfeladatok
    • Államháztartási számviteli rendszerek, államháztartási számvitel szintjei és jogszabályi környezete
     • Költségvetési szervek beszámolási kötelezettsége és vagyona
     • Államháztartási számvitel sajátosságai
    • Egyes mérlegtételek számvitele
     • Bevezetés az időbeli elhatárolásokba
     • Immateriális javak és tárgyi eszközök számvitele
     • Vásárolt és saját termelésű készletek számvitele
     • Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok számvitele
     • koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök számvitele
     • Pénzeszközök és finanszírozás számvitele
     • Saját tőke számvitele
     • Követelések és követelés jellegű sajátos elszámolások számvitele
     • Kötelezettségek és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások számvitele
     • Egyéb sajátos elszámolások
     • Támogatások, ellátások számvitele
     • Önkormányzati könyvelési sajátosságok
    • Éves költségvetési beszámoló összeállítása
     • Egyéb sajátosságok, sajátos beszámolási esetek
     • Ellenőrzés, önellenőrzés és hibajavítás sajátos számviteli feladatai
     • Megszűnés, átalakulás speciális számviteli feladatai
    • A költségvetési szervek gazdasági tevékenysége elemzésének általános ismeretei
     • Elemzési feladatok, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az éves költségvetési beszámoló űrlapokhoz
    • Költségvetési szervek ellenőrzése és belső kontrollrendszere
     • Mellékletek

 

További információk

Kiadás éve

2023

Kiadó

PENTA UNIÓ Zrt.

Oldalszám

855

Formátum

A/4

Szerzők

dr. Lukács Dominika Abigél, dr. Sisa Krisztina, Dr. Veress Attila, Lukács László István, Szamkó Józsefné, Szeles Judit