GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA

14 500 Ft

2024 –  Jogi háttér – Számvitel – Adózás

 

Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván 

 

Leírás

 1. Gazdasági Társaságok átalakulásának jogi háttere
 • Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása
 • Átalakulások fogalma, típusai
 • Átalakulások közös, általános szabályai
 • Létszám-, eszköz- és projektátadás speciális eseteinek kezelése átalakulás során
 • Munkaügyi jogutódlás
 • Eszközátadás, valamint projektátruházás támogatási szerződések mellett
 • Átalakulás folyamata
 • Az első átalakulási döntés, a szándék elhatározása
 • Az átalakulással kapcsolatos második döntés (végleges elhatározás)
 • Céghirdetmény közzététele és a hitelezői igénybejelentések
 • Cégbejegyzési kérelem
 • Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg és -leltár készítése
 • Átalakulások speciális szabályai
 • Egyesülések sajátos szabályai
 • Szétválások sajátos szabályai
 • Leválás mint a kiválások új altípusa
 • Beolvadásos szétválás
 • Nyilvánosan működő részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok
 • Szövetkezetek átalakulására vonatkozó sajátos szabályok
 • Határon átnyúló egyesülések
 • Átalakulások és a versenykorlátozás tilalma
 • Az eljárások illeték- és költségvonzata, átalakulási hirdetmény megjelentetése

2. Átalakulások számvitele

 • Átalakuláshoz kapcsolódó főbb számviteli előírások (2000. évi C. törvény, Sztv)
 • Vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének követelményei
 • Vagyonmérlegek rendszerének általános bemutatása
 • Átalakulás társaságiforma-váltással (Könyv szerinti értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei, Piaci értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei)
 • Átalakulás egyesüléssel (Az egyesülés specialitásai)
 • Szétválás specialitásai (A leválás szabályai)
 • Kiválás és különválás beolvadással kombinálva (Kiválás és beolvadás kombinációja, Különválás és beolvadás kombinációja)
 • Vagyonleltár-tervezetek
 • Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítésének szabályai
 • Átalakulás társaságiforma-váltással (Könyv szerinti értéken történő átalakulás, Piaci értéken történő átalakulás)
 • Átalakulás egyesüléssel
 • Átalakulás szétválással
 • Vagyonmérleg-tervezetek és végleges vagyonmérlegek elkészítésének azonos és eltérő  szabályai
 • Átalakulás, egyesülés, szétválás IFRS szerinti beszámolót készítőknél
 • Könyvelési feladatok az átalakulásokhoz kapcsolódóan
 • Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaságoknál
 • Számviteli elszámolások a társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulásoknál
 • Számviteli elszámolások egyesülés esetén
 • Számviteli elszámolások szétválásoknál
 • Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaság (Sztv. hatálya alá tartozó) tulajdonosainál (Kilépő taggal való elszámolás, Elszámolás az átalakuló gazdasági társaságok tulajdonosainál, Elszámolás az egyesülő gazdasági társaságok tulajdonosainál, Elszámolás a szétváló gazdasági társaságok tulajdonosainál)
 • Osztalékelszámolás az átalakulások során
 • A vagyonmérlegeket érintő 2016. évi számviteli változások jelentősége
 • Az osztalékfizetés jogi alapvetései
 • Osztalékelszámolás az átalakulás cégbírósági bejegyzéséig
 • Osztalékfizetés az átalakulást követően
 • Konkrét osztalékelszámolási példa a jogutód jegyzett tőkéjének meghatározására
 • Átalakulások könyvvizsgálata
 • Esettanulmány az átalakulásokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokra

3. Átalakulások adó- és köztehervonzatai

 • Adó- és közteher-konzekvenciák
 • Átalakulások társaságiadó-következményei
 • Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény átalakulásokat érintő jogszabályainak következményei
 • Adóalap-korrekciók az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságoknál
 • Az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások
 • Esettanulmány az átalakulások társaságiadó-vonzataira (átalakulás társaságiforma-váltással)
 • Átalakulások főbb szabályai a kata- és kiva-adóalanyiságot érintően, adóalanyi státuszváltozások. Helyi iparűzési adóalapszámítási szabályok az átalakulásokhoz kapcsolódóan
 • Katás adóalanyi státusz
 • Átalakulás és kivás adóalanyi státusz
 • A hipa átalakulásokat érintő főbb szabályai
 • Illetéktörvény átalakulásokat érintő előírásai
 • Illetéktörvény területi és személyi hatálya
 • Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség
 • Ajándékozási illeték
 • Cégbírósági eljárási illeték
 • Visszterhes vagyonszerzés bejelentése
 • Átalakulások SZJA-vonzatai
 • Adó alapját és mértékét érintő szabályok
 • Adókötelezettség keletkezésére, megállapítására vonatkozó szabályok
 • Eljárási adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok
 • Esettanulmányok értékpapírral kapcsolatos jövedelem szja-adózására
 • Átalakulással kapcsolatos adóigazgatási szabályok, bevallási határidők és egyéb praktikus feladatok
 • Átalakulások ÁFA-vonzatai
 • A szocho alapja és mértéke az átalakulások esetében

4.Kedvezményezett átalakulás

 • Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitelt érintő következményei
 • Társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása
 • Egyesüléssel megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása
 • Szétválással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása
 • Átalakulások társaságiadó-következményei
 • Adóalap-korrekciók az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságoknál
 • Átalakulásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások
 • Az illetékkövetkezményekről
 • Illetéktörvény területi és személyi hatálya
 • Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség
 • Visszterhes vagyonátruházási illeték
 • Vagyonszerzés bejelentése

5. Mellékletek 

 • Forgatókönyv XYZ Zrt. Kft.-vé történő átalakulásához
 • Forgatókönyv XYZ Kft.-nek az ABC Kft.-be való beolvadásához
 • Forgatókönyv XYZ Kft. kiválásos átalakulásához
 • Átalakulási tervminta XYZ Kft. Zrt.-vé alakulásához
 • Cégbejegyzési kérelem

További információk

Szerzők

Egri István Iván, Egri-Retezi Katalin

Kiadó

Vezinfó

Kiadás éve

2024 április

Oldalszám

336

Nyilvantartási kód

VEZ2176/24

Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési tájékoztató.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM