Társadalombiztosítás 2023

10 900 Ft

Szerző: Dr. Futó Gábor

A szakkönyv célja, hogy segítsen eligazodni az új rendelkezések között és hasznos tanácsokkal szolgáljon a társadalombiztosítási ellátások igénylésével, igénybevételével kapcsolatban.

Leírás

Tartalom:

ELSŐ RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

I. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA

 • Biztosítottak
 • Foglalkoztatott személyek
 • Önálló vállalkozók
 • Egyéb kategória

2. Biztosítottak körének újszerű meghatározása

 • Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Foglalkoztatott személyek közül)
 • Munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint biztosított
 • Szövetkezet tagja
 • Szakmunkástanulók
 • Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
 • Megbízási, vállalkozási jogviszony
 • Választott tisztségviselők
 • Biztosítás időtartama
 • Szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok
 • Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy
 • Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység
 • Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az önálló vállalkozók közül)
 • Egyéni és társas vállalkozók biztosítása
 • Egyéni vállalkozók biztosítása
 • Társas vállalkozók biztosítása
 • A kisadózó vállalkozó
 • Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az egyéb kategóriában)
 •  Egyéb címen biztosított személyek
 • Álláskeresési támogatásban részesülő személyek
 • Egyházi személyek
 • Biztosított mezőgazdasági őstermelők
 • Köztársasági elnök házastársa

3. Biztosítás szünetelése

4. Mentesülés a biztosítási kötelezettség alól

 • A biztosítás nem terjed ki
 • A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra sem

II. FEJEZET: BELFÖLDI – KÜLFÖLDI – HARMADIK ÁLLAM ÉS POLGÁRA

1. Külföldi–belföldi illetőség

 • A belföldinek minősülő személy meghatározása
 • A belföldiséget igazoló okmányok

2. Harmadik állam polgára

III. FEJEZET: JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. Egyes járulékfajták

 • Új 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék
 • 10 százalékos nyugdíjjárulék
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék
 • Táppénz-hozzájárulás
 • Szociális hozzájárulási adó

2. Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén

 • Járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre
 • Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszony szerint biztosított személyek körében
 • Járulékalapot nem képező jövedelmek
 • Nem forintban keletkezett járulékalap
 • A 18,5 százalékos egységes társadalombiztosítási járulékra vonatkozó egyéb rendelkezések
 • A járulékkülönbözet elszámolása
 • Külföldi vállalkozásra (munkáltatóra) vonatkozó szabályok
 • Az elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás

3. Önálló vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége

 • Egyéni vállalkozók és társas vállalkozók járulékfizetési rendszere
 • Biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége
 • Többes vállalkozói jogviszony
 • Biztosított mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége
 • Kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási helyzete
 • Biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése
 • Biztosított mezőgazdasági őstermelő törvényesnél magasabb összegű járulékfizetése
 • Biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok

4. Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok

IV. FEJEZET: CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

1. Családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok

2. Családi járulékkedvezmény érvényesítése

V. FEJEZET: MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

1. Megállapodás kötése nyugdíjra

 • Évvásárlás
 • Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányi idő szolgálati időként történő figyelembevétele a nyugdíj megállapításánál
 • Megállapodás 1998. évre a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére
 • Megállapodás kötésére illetékes szerv
 • Járulék-visszafizetés

2. Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

 • Egészségi állapotfelmérés
 • Az érintett személyek

3. A megállapodás közös szabályai

VI. FEJEZET: A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK

1. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

 • Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett
 • Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett belföldi személyek
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése
 • Egy sokat vitatott új szabály (hat havi járuléktartozás)
 • Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama

3. Amikor nem lehetne egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni (TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya)

4. Bejelentési kötelezettség vagy igazolás kiadásának elmulasztása és szankciói

VII. FEJEZET: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY ÁLTAL KIFIZETETT ELLÁTÁSOK ÉS A TÁPPÉNZ-HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA

VIII. FEJEZET: NEMZETKÖZI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

 • Harmadik állam és polgára

2. Kétoldalú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy

3. Munkavállalás, biztosítás az Európai Gazdasági Térségben

 • Közösségi jog
 • A koordináció alapelvei
 • Joghatóság
 • Munkavállaló, önálló vállalkozó egyidejűleg több tagállam területén történő munkavégzése
 • Biztosítás a lakóhely szerinti államban
 • Biztosítás a cég székhelye vagy a vállalkozás telephelye szerint
 • Munkaviszony az egyik és önálló vállalkozói tevékenység a másik államban
 • A1 igazolás igénylése
 • Biztosítási kötelezettség ideiglenes megállapítása
 • Kiküldetés
 • Egyéb rendelkezések és kivétel engedélyezése a főszabály alól
 • A munkavállaló és az önálló vállalkozó meghatározása
 • Alkalmazandó jog meghatározásához szükséges adatszolgáltatás és nyilatkozattétel
 • Állami foglalkoztatottak

MÁSODIK RÉSZ: A SZOCIÁLIS HOZZÁRULÁSI ADÓ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI

1. A szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezések [2018. évi LII. törvény]

 • Adófizetési kötelezettség – az adó alapja
 • Adó mértéke és fizetendő összege
 • Adófizetésre kötelezett személy
 • Adóra vonatkozó közös szabályok
 • Adófizetés alóli mentesülés esetei
 • Egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja
 • Mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja
 • Adóalap megállapításának különös szabályai
 • Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól

2. Adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
 • Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény
 • A 2.1 – 2.7 pontok szerinti adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok

A szakirányú oktatás és duális képzés adókedvezménye

3. Eljárási és egyéb szabályok

További információk

Szerzők

Dr. Futó Gábor

Kiadó

Vezinfó

Kiadás éve

2023

Oldalszám

206

Nyilvantartási kód

VEZ2060/23