Számvitel 2023

10 900 Ft

 

Gyakorlati kézikönyv, amely a törvényi változások teljes körű, részletes bemutatása mellett ismerteti a változó, illetve egyes kiemelt témakörök eddigi szabályozását is. Hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása, a módosításokat példákkal, részletes kontírozási lépésekkel magyarázza el a könyv.

Szerzők: Dr. Andor Ágnes – Tóth Mihály

Leírás

Tartalom:

1. Előszó

2. Módosító jogszabályok, hatálybalépés

 • A módosító jogszabály
 • 2022. évi XLV. törvény
 • Hatálybalépés

3. Számviteli törvény szerinti beszámolási rendszer

 • Számviteli törvény hatálya
 • Beszámolófajták
 • Éves beszámoló
 • Egyszerűsített éves beszámoló
 • Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
 • IFRS-ek szerinti éves beszámoló
 • Egyszerűsített beszámoló
 • Összevont (konszolidált) éves beszámoló
 • Beszámolófajták felépítése
 • Éves beszámoló
 • Egyszerűsített éves beszámoló
 • Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
 • IFRS-ek szerinti éves beszámoló
 • Egyszerűsített beszámoló
 • Összevont (konszolidált) éves beszámoló
 • Kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó beszámoló (CBCR)
 • Ki köteles kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó jelentést készíteni?
 • Mi a kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó jelentés tartalma?
 • Kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentés
 • Vállalatirányítási nyilatkozat
 • Nem pénzügyi kimutatás
 • Könyvvizsgálati kötelezettség
 • Nyilvánosságra hozatal

4. IFRS-ek szerinti éves beszámoló

 • IFRS-ek szerinti éves beszámoló megjelenése a számviteli törvényben
 • IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodók köre
 • IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés szabályai
 • Számviteli fogalmak használata az IFRS-ek szerint készült éves beszámoló esetében
 • Saját tőke megfeleltetési tábla
 • Számviteli törvény szerinti éves beszámolóra történő áttérés (visszatérés) szabályai
 • IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodók átalakulására, egyesülésére és szétválására vonatkozó különös szabályok
 • Egyéb speciális rendelkezések

5. Egyéb változások

 • A gazdálkodó által alapított egészségügyi, szociális, kulturális, oktatási intézményben lévő részesedés bemutatása
 • Egyéb számviteli módosítások

6. Osztalék

 • Az osztalékfizetés társasági jogi szabályai
 • Az osztalékfizetés alapja és az osztalékfizetés korlátai
 • Osztalékfizetés nem teljesített vagyoni hozzájárulás esetén
 • Osztalék teljesítése pénztől eltérő eszközben és devizában
 • Osztalékelőleg fizetése
 • Osztalékfizetési korlát számítása egyéb gazdasági eseményeknél
 • Az osztalékfizetés számviteli elszámolása
 • Osztalékkövetelésről való lemondás

7. Kapott támogatások

 • A kapott támogatások csoportosítása felhasználási cél szerint
 • Tevékenységhez kapott támogatások
 • Fejlesztéshez kapott támogatások
 • Mi nem minősül kapott támogatásnak?
 • A kapott támogatások számviteli elszámolása
 • Tevékenységhez kapott támogatások számviteli elszámolása
 • Fejlesztéshez kapott támogatások számviteli elszámolása
 • Fejlesztéshez kapott – bevételként elszámolt – támogatások
 • Fejlesztéshez kapott – tőketartalékként elszámolt – támogatások

8. Projektelszámolás számvitele

 • Szabályozási háttér
 • Fogalmak
 • Projektelszámolás módszere
 • Példa a projektelszámolásra
 • Nyereséges projekt
 • Veszteséges projekt
 • Fejlesztéshez kapott – tőketartalékként elszámolt – támogatások

9. Kényszertörlési eljárás

 • Kényszertörlési eljárás megindítása
 • Kényszertörlési eljárást előidéző okok
 • Kényszertörlési eljárás megindításának körülményei
 • Számviteli és adózási kötelezettségek a kényszertörlési eljárás megindulásakor
 • Kényszertörlési eljárás lefolytatása
 • Vezető tisztségviselő, a végelszámoló és a társaság tulajdonosainak jogai, kötelezettségei
 • Hitelezői igények bejelentése és a társaság vagyonának felmérése
 • Számviteli és adózási kötelezettségek a kényszertörlési eljárás alatt
 • Kényszertörlési eljárás befejezése
 • Kényszertörlési eljárás megszüntetése és a cég működésének továbbfolytatása
 • Kényszertörlési eljárás befejezése a cég működésének továbbfolytatása nélkül
 • Számviteli és adózási kötelezettségek a kényszertörlési eljárás befejezésekor
 • Felelősségi szabályok a kényszertörlési eljárás során
 • Eltiltás
 • Kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódó per

Mellékletek

 • Összefoglaló táblázat: Beszámolófajták
 • Beszámolósémák
 • Számlakerettükör 2023

További információk

Kiadás éve

2023

Kiadó

Vezinfó

Szerzők

Dr. Andor Ágnes, Tóth Mihály

Oldalszám

217

Nyilvantartási kód

VEZ/2107/23