Digitalizáció és kommunikáció az adózásban

4 980 Ft

Az Adózás Európában – XIII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok

Cikkszám: ISBN 9786155249730 Kategóriák: , ,

Leírás

Az Adózás Európában nemzetközi adókonferencia fő célkitűzése a szakma legaktuálisabb kérdéseinek, fehér foltjainak górcső alá helyezése, a környező országok adórendszeréről naprakész információk szerzése, a nemzetközi kapcsolati háló bővítése és ápolása mellett, a magyar adórendszer időszerűvé vált továbbfejlesztéséhez a szakma javaslatainak összegyűjtése volt.

A szakmai szervezetek széleskörű támogatásával a PENTA UNIÓ Zrt. és a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete által megszervezett XIII. Nemzetközi Adókonferencia központi témája napjaink legnagyobb hatású folyamatának a digitalizációnak, ezen belül a kommunikációra való hatásának vizsgálata volt. A konferencián nem volt megkerülhető a felgyorsult nemzetközi adózással kapcsolatos – a konferenciával egy időben elfogadott – hazai jogszabályváltozások elemzése sem.

A témaválasztás aktualitását több tényező is indokolta. Egyrészt a nemzetközi adózási környezet jelentős változáson ment/megy át, ami meghatározó hatással van a hazai jogalkotásra is. Másrészt a digitalizáció teljesen átalakítja az adótanácsadó-ügyfél, az adótanácsadó – adóhatóság és az adótanácsadók egymás közötti kapcsolatait is.

A célkitűzések megvalósítását széles körű szakmai összefogásra alapoztuk. A diagnózis felállításában, a terápia megfogalmazásában elsősorban a NAV, a PM, az ÁSZ, a Kúria, a BIG4 és a MOKLASZ előadóira építettünk.

A konferencia nyitó plenáris ülésén Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a digitalizációnak a jogalkotásra, jogalkalmazásra történő kihívásaival, Dr. Domokos László, az ÁSZ elnöke, a digitalizációnak az ÁSZ munkájában történő hasznosításával, Dr. Sors László, a NAV elnöke pedig a NAV ellenőrzési módszereiben történt változásokkal foglalkozott. Besesek Botond a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára az elmúlt évek gazdaságpolitikai sikereinek nemzetközi környezetbe helyezése mellett az Európai Uniós szabályok adaptációit mutatta be. Baksay Gergely igazgató az MNB gazdaságfejlesztési elképzeléseinek adózási vetületeit vette górcső alá.

A plenáris ülés második blokkjában először a digitális adózás kérdésköreivel foglalkozott a konferencia. Csabai Róbert a PM főosztályvezető helyettese az OECD javaslataival, Czoboly Gergely PM szakreferens a folyamatban meghatározó szerepet játszó USA-ban alkalmazott megoldásokkal, Siklósiné Antal Gyöngyi PM osztályvezető a kérdés rövidtávú hazai és EU-s megoldásait mutatta be.

A digitalizáció vállalkozási és adóhatósági kihívásaival Dr. Sztankó Dániel az RSM HUNGARY vezető adószakértő, Gazda Sándor Gergely a NAV Kiemelt Ellenőrzési Főosztály szakreferense, és Czinege Attila a NAV szakfőigazgatója kápráztatta el a hallgatóságot.

A konferencia hagyományos pódium beszélgetésén a résztvevő országok Ciprus, Csehország, Románia, Szerbia, Szlovákia képviselői a saját hazájuk digitalizációs

eredményeinek bemutatása mellett, szokásosan megismertették a résztvevőket a hazájukban az elmúlt évben történt adó jogszabály-változásokkal, naprakésszé téve a hallgatóság ismereteit.

A második nap nyitó előadását Philippe Arraou, az ETAF elnöke tartotta az európai digitalizációs folyamatról és várható irányáról. A digitalizációs kihívások közül a kriptovalutákkal kapcsolatban Vágyi Ferenc MOKLASZ alelnök, az egyéb pénzügyi eszközökkel Dr. Rabné Dr. Barizs Gabriella a NAV szakreferense tartott előadást.

A digitális kérdések vizsgálata során a továbbiakban az adóigazgatási stratégiáról Sinkáné Csendes Ágnes NAV főigazgató, az online számlázásról Czöndör Szabolcs NAV főosztályvezető, előadásával folytatódott a konferencia. A kibertérben történő adómozgásokkal az ellenőrzés szempontjából Dr. Vankó László NAV Bűnügyi főigazgató, a vállalkozási adótervezés szempontjából Magyar Csaba MOKLASZ elnökhelyettes navigálta a jelenlevőket.

A konferencia talán legjobban várt eseménye évek óta a párbeszéd. Az idei téma a „Gyorsítás versus lassítás a digitalizációban címet kapta. Az alaphangot a NAV elnök a nyitó előadásában adta meg a digitális abszorpció képesség fogalmának bevezetésével.

A párbeszédben résztvevő Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár a NAV-ot, Juhász Tibor MOKLASZ elnökhelyettes az okleveles adószakértőket képviselte. A résztvevők a saját szemszögükből mutatták be ugyanazokat a területeket. A mindkét fél számára hasznos dialógus egyértelmű sikerességét bizonyítja az a közös vélemény, hogy az ilyen típusú gondolatcsere nagyon hasznos és folytatni kell.

A konferencia záró blokkjában a digitalizáció és adatvédelem témakörét a MOKLASZ részéről Dr. Kenyeres Sándor okleveles adószakértő, a NAV ügyfélkapcsolati tapasztalatokat, a NAV-ügyfél kapcsolatok alakulását a NAV oldaláról Kőrösi Margit NAV főosztályvezető, az adótanácsadók szemszögéből Dr. Kovács Ferenc MOKLASZ alelnök, a digitalizációnak az adótanácsadó szakmán belüli kapcsolatokra történő hatásait Farkas Gábor a PWC igazgatója mutatta be.

Összességében egy nagyon magas színvonalú, jó hangulatú konferencián megismerkedhettünk a digitalizáció kihívásaival, kockázataival és lehetőségeivel. Megismertük a NAV és a tanácsadó oldal véleményét az egyes területekről. Kialakult egy nagyon hasznos párbeszéd a szakma és NAV részvételével egy újabb területen. A konferencia hozzájárult a szakma előtt álló a nemzetközi környezet változásából és magyar jogharmonizáció következtében jelentkező új kihívásokra történő felkészüléshez is.

A szakmai fórum nemcsak a környező országok adórendszeriben történő naprakész felkészülést segítette elő, de hozzájárult a nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer kialakításához, bővítéséhez is.

Jelen kiadvány célja, hogy a konferencián elhangzott legfontosabb gondolatok a szakma széles körében is megismerésre kerüljenek, vitára sarkaljanak és hozzájáruljanak a magyar digitális átállás sikeréhez, a nemzetközi adózási környezetváltozáshoz való felkészüléshez.

A Kiadó

További információk

Kiadás éve

2019

Kiadó

PENTA UNIÓ Zrt.

Nyilvantartási kód

9730/19.

Oldalszám

127

Szerzők

Baksay Gergely, Csabai Róbert, Czöndör Szabolcs, Domokos László, Dr. Czoboly Gergely, Dr. Darák Péter, Dr. Herich György, Dr. Kenyeres Sándor, Dr. Kovács Ferenc, Dr. Magyar Csaba, Dr. Rabné Dr. Barizs Gabriella, Dr. Sors László, Dr. Sztankó Dániel, Farkas Gábor, Gazda Sándor Gergely, Philippe Arraou, Siklósiné Antal Gyöngyi