Csődeljárás Végelszámolás Felszámolás Kényszertörlés Vagyonrendezés 2022.

11 000 Ft

A cégmentés és a cégbezárás tudnivalói

Kategóriák: , , ,

Leírás

Alcím: A cégmentés és a cégbezárás tudnivalói

Tartalom:

1. A kritikus cégperiódusok és az azokkal kapcsolatos eljárások jogi szabályozási elvei

2. Reorganizációs eljárás

Az eljárás folyamata

A reorganizációs eljárás kezdeményezése

A bírósági döntés és fizetési moratórium

■ A reorganizációs terv elfogadása és megvalósítása

■ Az eljárás megszüntetése

3. Csődeljárás

A csődeljárás jogi háttere

■ Az eljárás célja és feltételei

■ Az eljárási kérelem benyújtása

■ A bíróság teendői

■ Hitelezői igénybejelentés

■ Az adós főbb teendői

■ A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő feladatai

■ Szabályok az eljárás alatt

■ A csődeljárás befejezése

■ A csődtörvény által használt fogalmak

Számviteli és adózási teendők csődeljárás esetén

■ A szabályozás jellemzői

■ Számviteli elszámolások

■ Adókötelezettségek

4. Végelszámolás

A végelszámolás jogi háttere

■ Az eljárás feltételei, jellemzői

■ A végelszámolás folyamata

■ Egyszerűsített végelszámolás

■ A végelszámolási eljárás számviteli szabályai

■ A végelszámolási eljárás fontosabb számviteli feladatai, a beszámolók letétbehelyezési/közzétételi határidői

■ Az eljárás indítása

■ Számviteli feladatok a végelszámolási eljárás alatt

■ A végelszámolás befejezése

■ Az eljárás befejezését követő teendők

A végelszámolási eljárással kapcsolatos adózási kötelezettségek

■ Bevallások a végelszámolás megindításakor

■ A végelszámolás kezdő időpontja és a végelszámolást lezáró nap közötti időszakokra vonatkozó adóbevallások

■ A végelszámolás befejezéséhez kapcsolódó záróbevallások és adóelőírások

■ Záróbevallásokban a vagyonkiadáshoz kapcsolódó közterhek meghatározása

Eljárási szabályok kata, kiva hatálya alatt lévő társaságok végelszámolásánál. Az áttérésre vonatkozó előírások

■ A végelszámolási eljárás megszakítása, kilépés a folyamatból

■ A vállalkozás folytatása

Normál végelszámolás esetén

■ Egyszerűsített végelszámolásról áttérés normál végelszámolási eljárásra

■ Áttérés felszámolási eljárásra

■ Kényszertörlés indítás

■ Gyakorlati kérdések és problémák

■ A tagi kölcsön és az osztalék elengedése

■ A tagi kölcsön követelés apportálása

■ A tagi kölcsön követeléssel megvalósuló pótbefizetés

■ A végelszámolás egyes üzleti éveiről szóló beszámolók közzététele

■ Az eljárás befejezését követő vagyonkiadás közterhei

■ A végelszámoló társadalombiztosítási státusza

■ Mikrogazdálkodói beszámoló a végelszámolási eljárás alatt és annak befejezésekor választható-e?

■ A végelszámolás folyamatának fontosabb időpontjai idődiagramban bemutatva

Számviteli szolgáltató képviseleti joga egyszerűsített végelszámolásnál

5. Felszámolási eljárás

■ A felszámolási eljárás jogi háttere

■ Az eljárás kezdeményezése, indítása

■ A vezető tisztségviselő (egyes esetekben társasági tag) feladatai, felelőssége

■ A hitelezői igények bejelentése

■ A felszámoló feladatai és felelőssége

■ A hitelezői igények besorolása, a felszámolás költségei

■ A felszámolás befejezése

■ Iratmegőrzés

■ Az egyszerűsített felszámolási eljárás sajátos szabályai

■ Visszatérés a vállalkozás folytatására

■ Az általános eljárási szabályok alkalmazása a COVID veszélyhelyzet kapcsán

■ Számviteli és adózási teendők felszámolási eljárás esetén

■ Az eljárás megindításával kapcsolatos feladatok

■ A felszámolási eljárás alatti előírások

■ Az eljárás befejezése

■ A vállalkozás folytatására való visszatérés feladatai

■ Gyakorlati kérdések

■ A céltartalék értelmezése és felhasználása a felszámolási eljárás alatt

■ Irattárolás elektronikusan

■ Jellemzően büntetendő vezető tisztségviselői praktikák

■ A felszámolás megindításához kötelező-e a közjegyzői okirat végrehajtási záradékolása?

■ A NAV által határozat nélkül indított felszámolási eljárás

■ Az adóskövetelés beszámíthatósága NAV-kötelezettségbe fizetésképtelenség megállapításánál

■ Fizetésképtelenség megállapítható akkor is, ha az adósnak van a kötelezettségét fedező vagyona

■ Kérhet-e a hitelező ideiglenes vagyonfelügyelőt?

■ Milyen követelés számítható be a felszámolás során?

■ A felszámolást megelőző engedményezés hatása a követelés kkv.-nak minősülő hitelezői besorolására

6. Kényszertörlés

A kényszertörlés jogi háttere

■ Adószám törlés és megszűntnek nyilvánítás

■ A kényszertörlési eljárás

Elrendelésének feltételei

A kényszertörlési eljárás megindítása és lefolytatása

■ A kényszertörlési eljárás lezárása, felelősség, eltiltás

 Az általános eljárási szabályoktól való eltérés a COVID-helyzet kapcsán

 Jelentős változások a cégtörlési eljárásban 2021. júliusától

■ A kényszertörlési eljárás számviteli feladatai

■ Kényszertörlés alatt benyújtandó bevallások

7. Vagyonrendezési eljárás

A vagyonrendezési eljárás jogi háttere

■ Az eljárás lényegi tartalmi elemei

■ Az eljárás folyamata és felelősei

■ Megszűnt külföldi tag üzletrészének kezelése

■ Felszámolásból eredő függő követelés rendezése

Számviteli és közteherviselési szabályok a vagyonrendezéshez kapcsolódóan

További információk

Kiadás éve

2022

Kiadó

Vezinfó

Nyilvantartási kód

VEZ5994/22

Oldalszám

233

Szerzők

Egri-István Iván, Egri-Retezi Katalin