Adózás 2022

9 000 Ft

Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, Adóeljárás, Egyéb adók

Szerzők: Dr. Császár Zoltán, Egri-Retezi Katalin, Dr. Futó Gábor, Horváthné Szabó Beáta, Dr. Kovács Ferenc, Dr. Sztankó Dániel

Kategóriák: , , ,

Leírás

Tartalom:

 1. Adóeljárási szabályváltozások
 • A 2021. évi LXIX. törvény – nyári adócsomag
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása
   • Székhelyszolgáltatás
   • Tevékenység szünetelése
   • Havi adó- és járulékbevallás
   • Adatszolgáltatás
   • Adatmentés
   • EKÁER
   • Szokásos piaci ár megállapítása
   • Áfavisszatérítés
   • Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék
   • Gépjárműadó
   • Adóregisztrációs eljárás
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) módosítása
   • Adatmentés
   • Iratbetekintés
  • Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) módosítása
   • Végrehajtás felfüggesztése
   • Végrehajtási adatok beszerzése
   • Eljárási bírság
   • Tartozás külföldön történő végrehajtása
   • Meghatározott cselekmények végrehajtása
   • Közigazgatási végrehajtás
  • Veszélyhelyzet alatti átmeneti kormányrendeleti szabályok
  • Egyéb évközi változások
  • 2021 decemberében elfogadott adótörvények
 1. Áfaváltozások
 • Online számla adatszolgáltatás-változások
  • XML = számla
 • A fordított áfa hatálya alá tartozó ügyletkör szűkítése a munkaerő-kölcsönzés szektorban
 • Nyugtaegyszerűsítés
 • Önszámlázás és adatszolgáltatás
 • Lakóingatlan értékesítésének áfamértéke 2021-től újra 5%
 • Pénzügyi képviselet Brexit után
 • Munkahelyi, üzemi étkeztetés adómértéke
 • E-kereskedelem adózásával kapcsolatos változások
 • Fordított adózás alkalmazása 2022. július 1-jétől
 • Coviddal kapcsolatos intézkedések
 • Áfabevallási tervezet
 1. Személyi jövedelemadó törvényt érintő változások
 • Gyermeket nevelők adóvisszatérítése
  • A jogosultak köre
  • Az adóvisszatérítés összege
  • Adóvisszatérítésre jogosító jövedelmek
  • A visszatérítés kiutalásának módozatai
  • Az adóvisszatérítés hatása más adókedvezményekre
 • 25 év alatti fiatalok adókedvezménye
  • A kedvezményre jogosultak köre
  • Jogosultsági hónap
  • Kedvezményre jogosító jövedelmek
  • A kedvezmény mértéke
  • A kedvezményre vonatkozó nyilatkozat
 • Kriptoeszköz értékesítése
  • A kriptoeszköz fogalma
  • Kriptoeszközzel végrehajtott ügylet
  • Adókiegyenlítés
  • Bevallás
 • Átalányadózás
  • Bevételi értékhatár emelkedése
  • Egyszerűsödő költségkulcsok
  • Adómentes jövedelem
  • Adóelőleg-fizetési kötelezettség
  • Adóalapot csökkentő kedvezmények
 • A Széchenyi Pihenő Kártyát érintő változások
  • Adózásra vonatkozó változások
  • Felhasználásra vonatkozó szabályok
 • Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program
  • A KRMP keretében megszerezhető jövedelmek adózása
 • A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete által juttatott jövedelmek adózása
 • Adómentességet érintő változások
  • Kerékpár használatával kapcsolatos adómentesség
  • A háztartási méretű kiserőművek villamosenergia[1]-értékesítésének mentessége
  • Egyes alapítványi juttatások adómentessége
  • Munkavállalást ösztönző támogatások
 • További változások
  • A négy vagy több gyermeket nevelő anyák mentességi szabálya
  • Adóelőleg-nyilatkozat a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknál
  • A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása ellenőrzött tőkepiaci ügyletnél
  • Adó feletti rendelkezés elhunyt magánszemély adókötelezettségének megállapításakor
  • Az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása özvegy, örökös által
  • Adóalap-korrekció a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenésével összefüggésben
  • Mezőgazdasági őstermelőket érintő változások
  • A távmunkához kapcsolódó költségtérítés
 1. A társasági adó változásai
 • A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal (KEKVA) összefüggő szabályok
  • Fogalmak
  • A társaságiadó-kötelezettség
  • A KEKVA részére adott juttatások alapítókat, csatlakozókat, támogatókat érintő új szabályai
 • Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
  • Főbb szabályok
  • Társasági adózás
  • Egyéb mentességek
 • A csoportos társaságiadó-alanyokat érintő módosítások
  • Csoporttagságra jogosultak körének szűkülése
  • A kkv hitelkamat-kedvezményhez kapcsolódó szankció megváltozott szabálya 2021. július 10-től
  • Rendelkezés az adóról
 • Elismert költségek körének bővülése a munkáltató által biztosított kerékpár jogcímen
 • Fejlesztési adókedvezmény
 • Adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezés
 • Egyéb aktuális kérdések
  • Nettó módon történő elszámolás bővülése a számviteli törvényben, kapcsolat a társaságiadó-törvénnyel
  • Bejelentett részesedés
  • Nemzetközi adózást érintő változások, globális minimumadó
 1. Társadalombiztosítási szabályok változásai
 • Az átalányadózásról
  • Minimum adó és járulékalap
  • Családi járulékkedvezmény
 • A szakirányú oktatás és duális képzés adókedvezménye
 • A minimálbér emelkedésének hatása a közteherfizetésre, egyes társadalombiztosítási és szociális ellátások összegére
  • A társadalombiztosítási járulékot érintő változások
  • A Tbj. minimálbér fogalom-meghatározása
  • A Szocho törvényt érintő rendelkezések (Egyéni és társas vállalkozók, Egyházi személyek, Az adóval szemben érvényesíthető kedvezmények, A Szocho törvény szerinti minimálbér fogalom-meghatározása, Egyes pénzbeli ellátások összegei)
 • A minimálbér, garantált bérminimum emelkedésének hatása a közteherfizetésre biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó esetén
  • Minimum adó és járulékalap
  • Középfokú végzettséget, középfokú szakképzettséget nem igénylő főtevékenység
  • Középfokú végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő főtevékenység
  • És hogy áll a kata?
 • Nyugdíj – amikor a rendelet felülírja a törvényt
  • Nyugdíjemelés
  • Tizenharmadik havi nyugdíj
 1. Helyi adókról szóló törvényt érintő változások
 • évközi módosítások
  • A 2021-es idegenforgalmi adómérték maximálása
  • A közszolgálati kötelezettség fogalmának további bővülése
 • év eleji változások
  • Új személyi adómentes állami cég
  • 2021-es és 2022-es adómérték törvényi szintű beiktatása
  • Az adóelőleg-fizetés rendje
  • Az adócsökkentés forrása
  • Adóemelési és adóbevezetési tilalom
 • évközi változások
 1. Gépjárműadóról szóló törvényt érintő változások
 • év eleji változás: új mentesség a cégautóadó alól
 • évközi változások
  • Ideiglenes rendszámtáblájú járművek (gépjárműadó)
  • Új fogalmi meghatározások
 1. Illetékekről szóló törvényt érintő változások
 • évközi változások
  • Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
  • Új és megszűnő illetékmentes eljárások
  • CSOK-os lakásvásárlás illetékmentessége
  • Jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése
  • Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság
  • Kényszertörlési eljárás illetéke
  • KMRP szervezethez kapcsolódó ajándékozási illetékmentesség
 • év eleji változások
  • Teljes személyi illetékmentesség
  • Illetékfeljegyzési jog
 • évközi változások
  • Büntetőeljárás bírósági eljárási illetéke
  • A polgári és az állammal szembeni kártalanítási igény illetéke
  • Eljárási illetékmentesség
  • Mérsékelt illeték
  • Tárgyi illetékfeljegyzési jog
  • Illetéktörlés és -visszatérítés
  • Közteherviseléstől mentes eljárások és szolgáltatások
  • Szerkezetátalakítás
 1. Kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő változások
 • évközi COVID-19 kedvezmények
  • Adófizetési kötelezettség alóli mentesítés
 • év eleji változások
  • Szakképzési hozzájárulás kivezetése
  • Megemelt ellátási alap
 1. Kisvállalati adót érintő változások
 • évközi COVID-19 kedvezmények
 • év eleji változások
  • Szakképzési hozzájárulás kivezetése
  • Adómérték-csökkentés

További információk

Kiadás éve

2022

Kiadó

Vezinfó

Nyilvantartási kód

VEZ5956/22

Oldalszám

169

Szerzők

Dr. Császár Zoltán, Dr. Futó Gábor, Dr. Kovács Ferenc, Dr. Sztankó Dániel, Egri-Retezi Katalin, Horváthné Szabó Beáta